Thanh toán

Bạn có mã ưu đãi? Ấn vào đây để nhập mã

Thông tin thanh toán

Thông tin bổ sung

Đơn hàng của bạn

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Laptop LG 13ZD980-G.AX52A5 (I5-8250U) (Trắng)  × 1 26.390.000 
Tạm tính 26.390.000 
Tổng 26.390.000 
  • Thực hiện thanh toán vào tài khoản ngân hàng của chúng tôi (Tài Khoản Giao Dịch). Vui lòng sử dụng Mã đơn hàng của bạn trong phần Nội dung thanh toán. Đơn hàng sẽ đươc giao sau khi tiền đã chuyển.

Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được sử dụng để xử lý đơn đặt hàng của bạn, hỗ trợ trải nghiệm của bạn trên trang web này và cho các mục đích khác được mô tả trong Chính Sách Bán Hàng.