Tài Khoản Giao Dịch


Tài Khoản Công Ty


Ngân Hàng Vietcombank (VCB)

Chủ Tài Khoản : Công Ty TNHH TMDV Vi Tính DNK

Số Tài Khoản   : 0251002767704 – Vietcombank chi nhánh Bình Tây, HCM

 


Tài Khoản Cá Nhân


 

Ngân Hàng Vietcombank (VCB)

  • Chủ Tài Khoản: Phạm Minh Hải

Số Tài Khoản  : 0251002737112 – Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Bình Tây, HCM

Ngân Hàng Á Châu (ACB)

  • Chủ Tài Khoản : Nguyễn Thị Kim Thùy

Số Tài Khoản   : 979607 – Ngân hàng ACB chi nhánh Phú Lâm, HCM

Ngân Hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam (BIDV)

  • Chủ Tài Khoản: Nguyễn Thị Kim Thùy

Số Tài Khoản  : 14110000368431 – BIDV chi nhánh Chợ Lớn, TPHCM